Viktigt meddelande1

Inköp, regler och policy

Här kan du ta del av vår inköps- och upphandlingspolicy och hur vi arbetar med e-handel.

Upphandlingsenheten i Båstads kommun ansvarar för och genomför merparten av kommunens upphandlingar. Vi ansvarar för att gällande lagar och regler följs. De flesta av våra upphandlingar ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU.

Inköps- och upphandlingspolicy

Båstads kommun har en policy som reglerar hur inköps- och upphandlingsfrågor ska hanteras inom kommunen.

Policyn gäller alla verksamhetsområden, nämnder och bolag. Den ger vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller upphandling och inköp. Syftet med policyn är att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet, till rätt kostnad och med affärsmässighet.

E-handel

Elektronisk handel, e-handel, är kommunens sätt att göra inköp, beställningar och ta emot fakturor elektroniskt. Det innebär att företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska kunna skicka elektroniska fakturor och ta emot en elektronisk order.

Hela inköpsprocessen sker elektroniskt vilket ger en rad fördelar:

  • Styrningen och kontrollen på inköpen förbättras i och med att beställningar godkänns och attesteras av behörig innan de går vidare till leverantör.
  • Högre avtalstrohet eftersom avtalade leverantörer finns samlade i systemet vilket hjälper kommunens anställda att beställa från rätt leverantörer.
  • Bättre kontroll över inköp, samt enklare uppföljning och redovisning.

Kommunen använder e-handelssystemet Visma Proceedo. Det finns två olika sätt för leverantörer att ansluta sig på till systemet. Det första alternativet är EDI-anslutning som innebär att en order går direkt från vårt system till leverantörens affärssystem. Det andra alternativet är via en webbaserad fakturaportal där både order och faktura hanteras.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: