Viktigt meddelande1

Tillfällig vistelse

Du som är i behov av hemvård och tillfälligt ska vistas i Båstads kommun kan ansöka om tillfällig vistelse. Du ansöker om det i din hemkommun.

Du som tillfälligt ska vistas i Båstads kommun

Vi har samlat ihop information som är bra för dig att känna till som tillfälligt tänker dig att vistas i kommunen.

Du som vill ansöka om tillfällig vistelse ska vända dig till din biståndshandläggare i din hemkommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemvården att fungera bra ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din vistelse. Vi behöver en komplett ansökan senast fyra veckor innan du beräknar att komma till Båstads kommun.

Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din hemkommun.

Bra att veta för dig som tillfälligt ska vistas i kommunen

 • Båstads kommun beviljar inte hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabilitering vid tillfällig vistelse. Dessa insatser får du tillgodose på annat sätt.
 • Hemvård påbörjas vardagar.
 • Trygghetslarm installeras och avinstalleras på vardagar.
 • Ta med dig dina hjälpmedel du har i din ordinarie bostad. Vid tillfällig vistelse kan du inte få hjälpmedel förskrivna av Båstads kommun.
 • Din bostad i Båstads kommun kan behöva anpassas efter ditt vårdbehov. Det kan innebära att bostaden behöver möbleras om.
 • Ska du ha hjälp med städ ska det finnas städmaterial och godkända produkter vid första städtillfället. I Båstads kommun är godkända städprodukter Grumme handdiskmedel, Grumme tvättsåpa (grön), Grumme tvättmedel (pulver), funktionell dammsugare och mopp med långt skaft samt urvridare för moppen.
 • Överstiger din vistelse sex månader är det inte längre en tillfällig vistelse. Då ansvarar Båstads kommun för både utredning och verkställighet.
 • Hemvården kontaktar dig innan ankomstdag för att planera dina insatser.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

Till biståndshandläggare inför tillfällig vistelse

Här har vi samlat ihop information som du som biståndshandläggare måste känna till innan ansökan om tillfällig vistelse.

Vård- och omsorgstagare bosatta i annan kommun kan få hjälp med hemvård i Båstads kommun vid en tillfällig vistelse.

Hemkommunen utreder och beställer insatserna. Det är också hemkommunen som ansvarar för att bostaden är anpassad så att omsorgen kan utföras på platsen.

Beställningen måste vara komplett för att kunna hanteras. Båstads kommun behöver en komplett beställning senast fyra veckor innan beräknad ankomst.

Bra att veta för dig som är biståndshandläggare i hemkommunen

 • Skulle vistelsen förlängas måste en ny beställning skickas in. Det måste göras senast fyra veckor innan den nya vistelsen börjar.
 • Båstads kommun beviljar inte hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabilitering vid tillfällig vistelse. Dessa insatser får tillgodoses på annat sätt.
 • Det är viktigt att det görs en korrekt bedömning gällande den tillfälliga vistelsen. Många gånger ser vårdbehovet annorlunda ut i ett sommarboende jämfört med det ordinarie boendet.
 • Hemvård påbörjas vardagar.
 • Trygghetslarm installeras och avinstalleras på vardagar.
 • Hemvården kontaktar vård- och omsorgstagaren innan beräknad ankomstdag för att planera insatserna.
 • Båstads kommun förskriver inte hjälpmedel vid en tillfällig vistelse.
 • Vid insatsen städ ska vård- och omsorgstagaren tillhandahålla städmaterial och godkända produkter. I Båstads kommun är godkända städprodukter Grumme handdiskmedel, Grumme tvättsåpa (grön), Grumme tvättmedel (pulver), funktionell dammsugare och mopp med långt skaft samt urvridare för trasa.
 • Överstiger vistelsen sex månader är det inte längre en tillfällig vistelse. Då ansvarar Båstads kommun för både utredning och verkställighet.

Följande ska bifogas beställningen

 • Aktuell utredning och beslut.
 • Senaste genomförandeplan.
 • Ekonomisk ersättningsmodell i hemkommunen.
 • Vid insatsen egenvård: Egenvårdsintyg och läkarbedömning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Fakturering

Insatserna faktureras hemkommunen efter avslutad vistelse i Båstads kommun. Hemkommunens GLN-nummer ska alltid anges i bifogad ekonomisk ersättningsblankett.

Återbud

Vid återbud 14 dagar eller tidigare debiteras hemkommunen 14 dagar av beställd period.

Sker återbudet 14 dagar eller senare debiteras hemkommunen hela den beställda perioden.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: