Viktigt meddelande1

Boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, därför är inomhusmiljön betydelsefull för vår hälsa. Här kan du läsa om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för en bättre boendemiljö.

Inomhusmiljön påverkas bland annat av byggnadens utformning, installationer och materialval samt hur byggnaden används, underhålls och vårdas. Problem i boendemiljön kan orsakas av många olika saker. Det kan exempelvis handla om temperatur, buller, radon, fukt, belysning och luftens innehåll av olika ämnen.

Om du har klagomål på boendemiljön

Du som har problem med inomhusmiljön i din bostad ska i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening som har det yttersta ansvaret.

Om du inte får gehör eller är nöjd med fastighetsägarens bedömning och åtgärder kan du göra en anmälan om olägenhet till oss på miljöavdelningen.

För att miljöavdelningen ska handlägga din anmälan krävs att

  • klagomålet gäller något som är en hälsorisk så som buller, dålig ventilation eller för låg temperatur i bostaden
  • problemet är varaktigt och inte tillfälligt.

Så här anmäler du

Du anmäler klagomål i vår e-tjänst.

Du kan också kontakta miljöavdelningen via e-post eller genom att ringa medborgarservice.

Miljöavdelningen

Du har möjlighet att lämna klagomål anonymt. Tänk på att vissa ärenden som lämnas anonymt inte går att utreda eftersom Båstads kommun måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Detta gör miljöförvaltningen

När miljöförvaltningen har fått din anmälan skickar vi ett brev till den som upplevs som störande för att få deras synpunkter. Vanligtvis får den som anmälan gäller två veckor på sig att svara.

Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion. Om miljöavdelningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen vidtar åtgärder.

Egenkontroll för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare eller hyresvärd har ett ansvar att löpande planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga påverkan på miljön och de boendes hälsa.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: