Viktigt meddelande1

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Här finns information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till någon som har en funktionsnedsättning.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa. För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om olika stödinsatser.

Avlösning i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning att få avlastning.

Syftet är att du ska kunna återhämta dig och få tid att koppla av eller till dina egna aktiviteter. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden från dig ett visst antal timmar i månaden, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Insatsen ges i det egna hemmet.

Stödfamilj

Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att bo i en stödfamilj.

Genom stödfamiljen får barnet möjlighet till miljöombyte och träffa andra människor. Stödet ger även föräldrarna möjlighet till avlastning. Stödfamilj beviljas ett antal dygn varje månad.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Insatsen kan beviljas regelbundet under en kortare eller längre period.

Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet. Du får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlastning.

Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan få rådgivning och stöd av exempelvis en kurator, arbetsterapeut eller annan expert. De har särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Du betalar inget för stödet som du eller dina närstående får. Du kan bland annat få information om dina rättigheter och om andra stödinsatser i samhället. Du kan också få stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av din funktionsnedsättning.

Du som vill ansöka om Rådgivning och annat personligt stöd ska kontakta Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel på telefon 040-33 30 00.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: