Viktigt meddelande1

Sanering av PCB

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 till 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger sådana hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial.

Inventeringen ska göras av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera.

Skicka in din anmälan senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

PCB har använts som mjukgörare i bland annat fogmassor till fönster, och kan finnas kvar i vissa byggnadsmaterial från åren 1956-1973.

PCB kan exempelvis finnas i

  • fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger och vid trappor
  • fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv.

Krävs ny inventering?

Efter sanering finns det ofta PCB kvar i materialet intill fogen, till exempel i betong och tegel. PCB kan då vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Om PCB-halten i den nya massan har blivit högre än 50 milligram per kilo måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Om du ska renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad mellan åren 1956-1973 kan du behöva göra en ny inventering.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: