Viktigt meddelande1

Belysning

Båstads kommun har hand om belysningen på kommunal mark, vilket omfattar cirka 5 000 belysningspunkter. I första hand är belysningen till för att öka trafiksäkerheten men även trygghetskänslan är viktig. Gör gärna en felanmälan om du upptäcker att någon lampa inte fungerar.

Varför är det tänt mitt på dagen?

Om gatubelysningen är tänd på dagen, innebär det oftast att vi kontrollerar och underhåller lamporna.

Felanmäl belysning

Hjälp oss gärna och meddela om du ser att gatubelysningen inte fungerar.

Vad händer efter felanmälan?

Vi åtgärdar fel på belysningen enligt följande:

  • Större fel eller fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet åtgärdas snarast.
  • Belysning vid busshållplatser, övergångsställen, vägkorsningar åtgärdas inom en vecka.
  • Där fler än två lampor på rad är släckta åtgärdas detta inom en månad.
  • Enstaka slocknade lampor åtgärdas inom tre månader.

Ansvar för belysningen

Kommunen ansvarar tillsammans med våra entreprenörer för belysningen på gator, vägar, cykelvägar, parker och torg. Det kan finnas undantag eftersom gemensamhetsanläggningar har eget ansvar för belysning i vissa områden.

Trafikverket ansvarar för belysningen på vissa av de större vägarna i våra tätorter. Skånetrafiken ansvarar för belysningen i busskurerna.

Regelbunden kontroll av belysningen

Fyra gånger varje år gör vi en kontroll av belysningen i kommunen. När vi kontrollerar åtgärdar vi den belysning som inte fungerar och som inte har felanmälts.

Röj undan skymmande växtlighet

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att klippa träd och annan växtlighet från din tomt som skymmer gatubelysningen.

Vi byter gamla ljuskällor till LED

Båstads kommun byter varje år ut gamla ljuskällor till armaturer av LED-belysning istället. LED förbrukar mindre energi än de flesta andra typer av ljuskällor, de har också längre livslängd vilket gör att kostnaden för underhåll blir lägre.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: