Viktigt meddelande1

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom miljö, bygg och säkerhet. Nämnden ansvarar även för bostadsanpassning, livsmedel, alkohol och tobak.

Nämndens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Bygglov
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Lägenhetsregister
 • Miljö- och livsmedelstillsyn
 • Smittskydd
 • Räddningstjänstens tillsynsverksamhet
 • Serveringstillstånd
 • Handel med vissa receptfria läkemedel
 • Försäljning av tobak

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

Miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor, alkohollagen och lagen om lägenhetsregister är några av de lagar nämnden arbetar utifrån.

Miljö- och byggnadsnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Sammanträdestider

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: