Viktigt meddelande1

Förslövs skola

Välkommen till Förslövs skola. På vår skola går drygt 500 elever i årskurserna F-9. Här finns också fritidshemmets två avdelningar Solrosen och Virvelvinden.

I hjärtat av Förslöv, omgiven av skog och vacker miljö, ligger Förslövs skola. Här arbetar 70 medarbetare fördelade på fem arbetslag.

Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola.

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån ”Hela barnet – hela vägen” där vi gemensamt tar ansvar för både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen för våra elever. Grunden utgår från en tillåtande och stimulerande studiemiljö där vi strävar efter att ge varje elev bästa möjliga skolgång.

Vi har fokus på den relationella pedagogiken med elevers trygghet och delaktighet som viktiga delar. Formativt förhållningssätt och inkluderande lärmiljöer är två områden som vi arbetat med över tid.

God arbetsmiljö för både elever och personal ger oss goda förutsättningar för vårt arbete. Vi har en välfungerande elevhälsa där vi arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten utifrån våra behov och våra resultat.

Våra högstadieelever har Ipads och Macbooks som sitt digitala verktyg. I de flesta klassrum har vi interaktiva tv-skärmar och ljudutjämningssystem.

Elevinflytande

Elevernas delaktighet och möjligheter att påverka undervisningen är ständigt en del i vardagen. Vi har olika råd där klasserna representeras av olika elever, till exempel AMOR-råd och elevråd.

Utemiljö

På rasterna finns det alltid något att göra. Vi har en stor fin skolgård som inbjuder till lek och spel. Runt knuten har vi skog och fin miljö att använda oss av i både skol- och fritidsverksamheten.

På F-6 har vi en fritidsledare som planerar och genomför rastaktiviteter ute varje dag.

På högstadiet erbjuds aktiviteter som till exempel pingis vid utebord eller brädspel i kafeterian.

Matsal

I vår skolmatsal finns ljudabsorberande möbler som bjuder in till en lugn och trevlig stund. Maten som serveras är förberedd och tillagad i vårt egna kök.

Unikum

Vår lärplattform heter Unikum, den använder vi oss av för att kommunicera med er vårdnadshavare på ett bra sätt. Här kan du till exempel följa ditt barns kunskapsutveckling och få information om vad som händer på skolan och fritids.

Fritidshemmet

Vårt fritidshem delar lokaler med skolan. Vi har två avdelningar, Solrosen och Virvelvinden, som är indelade efter ålder på eleverna. Fritids öppnar sin verksamhet klockan 06.15 och stänger 18.00.

Solrosens verksamhet är för F-klass och årskurs 1. Virvelvindens verksamhet är för årskurs 2 och uppåt.

På eftermiddagsfritids varvas lek inne och ute med besök i idrottshall, spel, legobygge och skapande verksamhet. Varje dag finns det någon planerad och styrd aktivitet som barnen kan delta i, detta är givetvis valbart och den fria leken får stort utrymme. I våra fina miljöer, både ute och inne, finns många möjligheter att låta fantasin och kreativiteten flöda.

Elevhälsa och särskillt stöd

På varje grundskola finns ett elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Vid behov kan det även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare.

Frånvaroanmälan

Du registrerar frånvaro i appen Edlevo. Vårdnadshavare ansvarar för att minst två veckor i förväg lägga in sitt barns omsorgstider i Edlevo. Här delar man upp dagen före och efter skolan. Till exempel om ditt barn kommer klockan 07.00 på morgonen och sedan stannar till 16.00 på eftermiddagen skriver du in två poster, 07.00 - 08.15 samt 14.00 (den tid barnet slutar den dagen) – 16.00.

Kontakta oss

Besöksadress

Bokesliden 20, 269 71 Förslöv

Rektor F-9

Camilla Persson
Telefon: 0431-771 65
E-post: camilla.persson@bastad.se

Biträdande rektor fritidshemmet och F-5

Anna Marteby
Telefon: 0431-771 74
E-post: anna.marteby@bastad.se

Biträdande rektor 6-9

Johan Runemark
Telefon: 0431-771 69
E-post: johan.runemark@bastad.se

Skoladministratör

Anne-Lie Björklund
Telefon: 0431-771 67
E-post: anne-lie.bjorklund@bastad.se

Fritidshem

Solrosen
Telefon: 0431-773 92

Virvelvinden
Telefon: 0431-771 66

Skoladministratör fritidshem

Annika Overby
Telefon: 0431-771 34
E-post: annika.overby@bastad.se

Elevhälsoteam på Förslövs skola

Skolsköterska, Anette Granville – Self
Telefon: 0431-774 49
E-post: anette.granville-self@bastad.se

Skolkurator, Anna Perltoft
Telefon: 0431-777 95
E-post: anna.perltoft@bastad.se

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: