Viktigt meddelande1

För dig som politiker

Välkommen som förtroendevald i Båstads kommun. Här har vi samlat viktig information för dig som är politiker i kommunen.

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald politiker i Båstads kommun har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som fullmäktige beslutat om. För att du ska få din ersättning behöver du fylla i aktuella blanketter. Detta gäller inte dig som har ett fast arvode.

Möteshandlingar

I Båstads kommun hanterar vi nämndshandlingarna digitalt. Det innebär att vi distribuerar handlingarna via ett system som heter Assistenten.

Du loggar in i Assistenten med BankID eller det användarnamn och lösenord som skickats till dig per post.

Har du frågor om Assistenten, handlingar med mera kontakta kommunkansliet.

Teknisk utrustning – iPad

Kommunen erbjuder iPads till dig som önskar detta. Utrustningen är ett lån från kommunen och ska användas för att läsa sammanträdeshandlingar. När du avslutar ditt uppdrag lämnar du tillbaka utrustningen.

Observera att du behöver byta ditt lösenord var tredje månad. Du kan endast göra det via en dator. Det fungerar inte via iPaden.

Har du tekniska frågor kring iPad eller lösenord vänder du dig till internsupport i kommunen: helpdesk@bastad.se

Din säkerhet

Din trygghet och säkerhet är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla ett demokratiska samhälle. Vi tolererar aldrig försökt till trakasserier, hot, eller våld som riktas mot dig i din roll som förtroendevald. Du ska kunna utföra ditt uppdrag på ett tryggt och säkert sätt.

Om du skulle bli utsatt för någon form av otillåten påverkan ska kommunen hjälpa och stödja dig.

Riktlinjen för förtroendevaldas säkerhet är ett stöd i säkerhetsarbetet. Där framgår bland annat ramarna för vem som ansvarar för vad. Tillämpningsanvisningarna är ett stöd för riskminimering och hantering av händelser som kan uppstå. Anvisningarna tydliggör också rutiner och arbetssätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: