Viktigt meddelande1

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i och utanför ditt hem. Du får hjälp med att träna upp eller bibehålla dina förmågor så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag.

Stödet är motiverande och stöttande och är personligt anpassat utifrån dina behov. Boendestöd kan exempelvis innebära

  • motivation
  • stöd att sköta hemmet
  • hjälp med planering och struktur
  • stöd vid personlig omvårdnad
  • stöd vid sociala aktiviteter.

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla dina förmåga så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna delta aktivt i samhället. Boendestödet kostar inget.

Ansök om boendestöd

Du kan ansöka om boendestöd om du är över 18 år och har en psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Du kan också ansöka om boendestöd genom att kontakta medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: