Publicerad:

Så här röstade Båstad i EU-valet

Valdeltagande i Båstads kommun blev högre än både i Skåne och i hela riket. Nu finns det ett preliminärt valresultat till Europaparlamentet som du kan ta del av.

Av 12 801 röstberättigade i Båstads kommun röstade 7 562 personer, eller 59,1 procent. I Skåne var valdeltagandet 49,7 procent och i Sverige blev resultatet 50,7 procent.

I det preliminära valresultatet fick följande tre partier flest röster: Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Vad händer med alla röster efter valet?

Valet är över men ändå inte riktigt. För nu ska det räknas. Den första räkningen gjordes i vallokalerna när de stängde. Det är det preliminära valresultatet. För att snabba på räknades bara röster på de partier som förväntats att få mandat. Inga personröster har ännu räknats.

Därefter tar Länsstyrelsen i Skåne över och kontrollräknar samtliga röster i den slutgiltiga rösträkningen. Då räknas även personröster på valsedlarna och samtliga mindre partier räknas var för sig.

På onsdagen efter valet granskar kommunen sent inkomna förtidsröster, som skickats från andra kommuner och från utlandet. Röster som godkänns där skickas sedan vidare till den slutgiltiga rösträkningen hos Länsstyrelsen.

När Länsstyrelserna i hela Sverige är klara med sina granskningar har vi det slutliga resultatet. Med det kan Valmyndigheten räkna ut hur många mandat varje parti får i Europaparlamentet.

På valmyndighetens webbplats kan du ta del av både det preliminära och sen det slutgiltiga resultatet. Där kan du även se hur man röstade i de olika valdistrikten.

Senast uppdaterad: