Viktigt meddelande1

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att göra nödvändiga anpassningar i din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan söka bidrag för att anpassa fasta funktioner i din permanenta bostad. Detta gäller både om du äger din egen bostad eller bor i en hyresrätt eller bostadsrätt.

Exempel på anpassningar som du kan söka bidrag för

  • anpassa duschplats
  • installera spisvakt
  • ta bort trösklar
  • bredda dörrar
  • montera ramper.

Detta kan du inte få bidrag för

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om du har en tillfällig sjukdom, genomgår rehabilitering eller kan tillgodose ditt behov med hjälpmedel.
Tänk på att du inte kan få bidrag till kostnadskrävande anpassningar när du byter bostad om det inte finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

Du kan inte få bidrag för

  • normalt underhåll av bostaden
  • inköp eller anpassning av lösa inventarier
  • anpassning av fritidshus.

Ansök om bidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst.

Om du inte har BankID kan du ansöka genom att fylla i en blankett.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg från din arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Du ska också bifoga kopia av offerter eller kostnadsberäkningar för anpassningen som du ansöker om. Det underlättar också om du bifogar en planritning över din bostad före och efter vid ändring av planlösningen.

Samtliga ägare till fastigheten, hyreslägenheten eller bostadsrätten måste ge sitt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar inne i bostaden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet.

Du är välkommen att kontakta medborgarservice om du behöver hjälp med att ansöka eller om du har några frågor kring bostadsanpassning.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till bidrag. Ibland gör handläggaren ett hembesök eller ber om kompletteringar. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Om du beviljas bidrag

Du som har beviljas bostadsanpassning får bidrag till en skälig kostnad för anpassningen. Du beställer själv arbetet från en entreprenör. Fakturan skickar du sedan in till kommunen som betalar ut bidraget till dig när anpassningen är utförd. Du betalar själv fakturan till entreprenören.

Reparation av anordning

Du äger din anordning och om den behöver repareras ska du kontakta en entreprenör. Du kan i vissa fall beviljas bidrag till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som du införskaffat genom bostadsanpassningsbidrag, exempelvis dörrautomatik och hiss. Du ansöker om reparationsbidrag via vår e-tjänst eller blankett Ansökan om bostadsbidrag.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: