Viktigt meddelande1

Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om den sjukvård och tandvård som kommunen ansvarar för. Om du blir sjuk ska du i första hand ringa till din vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen. I akuta situationer ringer du alltid 112.