Viktigt meddelande1

Gräva på kommunens mark

Om du vill gräva på kommunens mark för att till exempel lägga ner rör och ledningar måste du ansöka om tillstånd. För att få lägga ner rör och ledningar behöver du ha ett markavtal med Båstads kommun.

Hur du får lov att gräva regleras enligt särskilda regler som du kan läsa om i dokumentet Anvisningar för grävning i allmän mark.

För att få gräva måste du ansöka om grävningstillstånd. Om trafiken påverkas ska du även skicka in en trafikanordningsplan.

Under perioden 1 juni – 31 augusti får du inte lov att gräva i centrala Torekov och i Båstads tätort.

Kolla innan du gräver

Innan du börjar gräva behöver du ta reda på var avlopps- och vattenledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa ledningar och bli skadeståndsskyldig.

Ledningskollen är en webbtjänst där du kan få besked om vem som äger ledningarna där du vill gräva.

Ansök om tillstånd

Tänk på att ansöka i god tid innan du ska börja gräva. Du får inte påbörja arbetet innan ansökan har blivit godkänd. Det tar ungefär fem dagar innan vi har hanterat en komplett ifylld ansökan.

Om trafiken påverkas ska du även skicka in en trafikanordningsplan.

För att få lägga ner rör och ledningar behöver du ha ett markavtal med Båstads kommun. Kontakta kommunen för att upprätta ett markavtal.

När grävningsarbetet är klart ska du göra en slutanmälan. Det gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till Medborgarservice där du meddelar att arbetet är slutfört. Ange slutanmälan samt tillståndsnummer i ämnesraden.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara från Båstads kommun. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.

Om du behöver använda kommunens mark för att ställa upp till exempel en arbetsbod, container och skyltar eller för att lägga avfall och material, behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: