Betyg och bedömning

Här hittar du information om betyg i skolan och hur du går tillväga om du behöver beställa kopior på dina betyg.

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på ditt gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

I varje ämne och kurs finns det betygskriterier. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg. Betyget F står för inte godkänt.

Vi skickar hem betygen per post i juni månad efter avslutat läsår.

Beställa betygskopior

Betyg från grundskola, gymnasieskola, komvux och vuxenutbildning finns i kommunens centralarkiv i Båstad. Beroende på hur gamla betygen är kan du beställa dem från centralarkivet eller direkt från skolan. Om du söker ett betyg som är högst tio år gammalt kan du kontakta din gymnasieskola. För äldre betyg, kontakta kommunarkivet.

Formulär för att beställa betygskopia

Här kan du beställa betygskopia. Fyll gärna i så många uppgifter som du kan då det kommer att underlätta hanteringen. Yngre betyg kan ofta finnas på respektive skola.


Typ * (obligatorisk)
Typ

(åååå-mm-dd-xxxx)

Så här vill jag ta emot betygskopian * (obligatorisk)
Så här vill jag ta emot betygskopianCaptcha * (obligatorisk)

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: