Viktigt meddelande1

Trafikregler och trafiksäkerhet

Våra trafikregler är till för dig som trafikant. Du räknas som trafikant oavsett om du färdas med bil, cykel eller till fots i trafiken. Alla är ansvariga för säkerheten i trafiken, både vi som utformar gator och du som färdas på dem.

Lokala trafikföreskrifter

Båstads kommun beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tätorter samt på vägar/gator där kommunen är ansvarig för underhåll av vägar utanför tättbebyggt område. Trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Dessa reglerar bland annat hastighet, parkering och huvudled.

De lokala trafikföreskrifterna finns att hitta på Transportstyrelsens webbplats.

Trafiksäkerhet vid tomten

Du som har en häck, ett staket eller en mur mot en gata måste se till att de inte skymmer sikten eller påverkar framkomligheten.

Som fastighetsägare har du också en skyldighet att ta bort snö och is från gångbanan utmed din fastighet samt för att sanda vid halka. Detta gäller både företag samt privata bostäder, bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker och restauranger.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: