Viktigt meddelande1

Mark och lokaler

Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel.