Viktigt meddelande1

Fälla träd

Ibland kan du som enskild medborgare uppleva att ett eller flera träd står i vägen, det kan till exempel röra sig om att ett träd skymmer solinsläppet eller bara skräpar ner.

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal mark behöver du ansöka om detta hos kommunen. Det gör du genom att fylla i en blankett och skicka in till Båstads kommun, Teknik och service, 269 80 Båstad eller mejla till bastads.kommun@bastad.se

Din ansökan måste skickas in till kommunen senast den 15 september varje år för att beslut ska kunna fattas och eventuell åtgärd ska kunna genomföras under påföljande vintersäsong.

Tänk på att berörda grannar också måste ge sitt godkännande.

Kommunen tar inte gärna ner friska, hela träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada? I så fall klassas det som ett farligt träd och du kan ansöka om trädfällning.

Observera att du kan bara anmäla farliga träd som står på kommunal park-, natur- eller trafikmark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du

  • Akut risk om trädet faller och det finns fara för liv och egendom – ring SOS Alarm på 112
  • Sjukt eller skadat träd där det inte är akut risk att trädet faller – kontakta kommunens medborgarservice på 0431 – 770 00.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: