Viktigt meddelande1

Ansök, ändra eller säg upp plats

Ditt barn ska ha fyllt ett år för att få börja på förskolan. Ditt barn är garanterad en plats på någon av förskolorna i kommunen om du ansöker senast 4 månader innan du behöver platsen.

För att bli erbjuden plats måste ditt barn

  • bo eller stadigvarande vistas i kommunen när hen börjar på förskolan (i mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angränsande kommun)
  • ha fyllt ett år
  • ha vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga med annat barn, är arbetslösa och aktivt arbetssökande, är sjukskrivna eller får sjukersättning.

Hitta förskola

I Båstad finns både kommunala och fristående förskolor.

Ansöka om plats i förskolan

Ditt barn ska vara minst ett år för att få börja på förskolan.

Du kan ansöka om plats på valfri förskola i Båstads kommun. Ditt barn är garanterad en plats på någon av förskolorna i kommunen om du ansöker senast fyra månader innan du behöver platsen. Önskat datum för placering är det datum som inskolningen börjar.

När vi har tagit emot din ansökan registrerar vi den efter ankomstdatum. Ditt barn placeras i kö efter garantidatum och ålder. Därefter får du en bekräftelse på att du har en plats i kön. När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse via e-post på att du har en plats i kön.

Du behöver vara skriven i Båstads kommun för att ställa ditt barn i kö. Om du ansöker om plats innan du flyttar till kommunen behöver du visa upp hyres- eller köpekontrakt på din bostad eller annat som styrker att ditt barn kommer att folkbokföras i kommunen.

Ansök om plats i förskola, fritidshem via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten.

Tacka ja eller nej till förskoleplatsen

När ditt barn har fått plats i en förskola får du ett platserbjudande via mejl eller brev beroende på hur du har ansökt. Du tackar ja eller nej till platsen genom att följa länken till vår e-tjänst eller skicka in ditt svar via brev.

Om du tackar ja

När du tackar ja till en plats i en av Båstads kommuns förskolor förlorar ditt barn sin plats i kön. Önskar du en annan förskola än den du har tackat ja till behöver du göra en ny ansökan.

Om du tackar nej

Om du tackar nej till ditt förstahandsval erbjuds platsen till någon annan och ditt barn tas ur kön. Om du tackar nej till en förskola som inte är ditt förstahandsval stryks det valet och platsgarantin gäller inte längre.

Lämna uppgift om din inkomst

När du har tackat ja till en plats behöver du lämna in uppgifter om din inkomst. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen. Om du inte lämnar uppgifter om din inkomst betalar du högsta avgift. Du ska lämna in ny inkomstuppgift om din inkomst har förändrats. Du behöver lämna inkomstuppgifter en gång per år, även om inkomsten inte har ändrats.

Kontroll av din inkomst

De uppgifter du lämnar har vi rätt att kontrollera i efterhand mot din inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnar du felaktig inkomstuppgift eller inte ändrar din inkomstuppgift när din inkomst har ändrats, kan vi justera avgiften bakåt i tiden upp till tre år. Om du har uppgett för låg inkomst kommer vi att skicka en faktura till dig på det som du har betalat för lite.

Lämna in barnets schema

När du har tackat ja till en plats ska du registrera ditt barns tider. Om ditt barn går på en kommunal förskola registrerar du schema med ditt barns tider och eventuella ledighet via appen Edlevo.

Du kan ange barnets schema först när platsen har startat. Om ditt barn går på en fristående förskola, vänd dig till förskolan för information om hur du lämnar in schema.

Inskolning

Under inskolningen ska en vårdnadshavare delta. Under inskolningen lär barn, vårdnadshavare och pedagoger känna varandra och förskolan. Inskolningen sker i den takt som du och ditt barn behöver. Den första veckan är avgiftsfri när du skolar in ditt barn.

Byta förskola

Om du vill byta förskola behöver du göra en ny ansökan. Barnet hamnar då i en så kallad omplaceringskö. Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Detta innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum.

När en plats är ledig får du ett platserbjudande. Om du tackar ja avslutas platsen på den tidigare förskolan dagen innan barnet börjar på den nya förskolan. Du behöver därmed inte säga upp platsen på den tidigare förskolan.

Säga upp din plats

Om du inte längre har behov av förskoleplatsen ska du lämna in en uppsägning. Du behöver säga upp platsen två månader innan sista önskade dag på förskolan. Uppsägningstiden är avgiftsbelagd. Uppsägningen räknas från det datum som vi har tagit emot uppsägningen. Ni har rätt till er plats under hela uppsägningstiden.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: