Viktigt meddelande1

Brandskydd

Du som är fastighetsägare och verksamhetsutövare har enligt lag det yttersta ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka regler som gäller.

Aktuella regler

Det finns olika krav på brandskyddet i en byggnad eller anläggning beroende på vilken verksamhet du har. Detta beror på att brandriskerna ser olika ut. Aktuella regler finns på boverkets webbplats.

Dokumentation om ditt brandskydd

Alla byggnader ska ha brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd stämmer med kraven i Boverkets byggregler (BBR). Undantaget är komplementbyggnader under 15 kvadratmeter, det vill säga friggebodar.

Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som tillsammans ansvarar för att brandskyddsdokumentationen är upprättad och aktuell. Du kan läsa i Boverkets byggregler vad en brandskyddsdokumentation ska innehålla.

Brandskyddsdokumentation för slutbesked

Planerar du en ny byggnad, ska du planera in brandskyddet tidigt i byggprocessen. Det brukar också kallas brandskyddsbeskrivning.

En brandskyddsbeskrivning innebär att man redovisar hur en ny eller ändrad byggnad ska uppfylla myndighetskraven på bland annat frångänglighet, utrymning och brandklassning mellan byggnader.

Brandskyddsdokumentation är ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer som arkitekt, konstruktör, VVS och el.

För att få börja använda en ny byggnad måste du ha fått ett slutbesked. För att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska kunna fatta det beslutet måste du skicka in din brandskyddsdokumentation.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: