Viktigt meddelande1

Tidsbegränsade bygglov och säsongslov

Du kan ansöka om tidsbegränsat lov för en åtgärd av tillfällig karaktär och som är planerad att pågå under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till sammanlagt högst femton år.

Du behöver lämna in samma ansökningshandlingar som för ett permanent lov och komplettera med en beskrivning av hur verksamheten kommer avvecklas.

När kan du söka tidsbegränsat lov?

Ett tidsbegränsat lov kan till exempel sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna.

Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för lov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat lov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker lov kommer att återställa platsen när lovet upphör att gälla.

Tänk på att platsen ska vara återställd när tiden för lovet löper ut. I annat fall blir åtgärden olovlig och miljö- och byggnadsnämnden måste då ingripa med tillsyn.

Säsongslov

Det går att få ett särskilt lov som bara gäller för verksamhet under en viss säsong av året. Det kan till exempel vara en glasskiosk eller tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang. Ett sådant lov kan vara tidsbegränsat eller permanent. Kravet för att söka ett säsongslov är att användningen upprepas under säsong vid minst två år i följd och att användningen sker inom ett år från det att den senast avslutades.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: