Driftinformation

Här hittar du information om aktuella händelser och arbeten som kan påverka dig och din vardag.


  • Kartbild över hamnområdet i Båstad. Hamngatan och Kyrkogatan visas med röda streckade linjer.
    Delar av Hamngatan och Kyrkogatan i Båstad blir gågata
    Under perioden 13 juni - 18 augusti inför kommunen en gågata på delar av Hamngatan och Kyrkogatan.
    Läs mer

 

 

Senast uppdaterad: