Viktigt meddelande1

Elavbrott

Om det skulle uppstå elbrist finns risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

Styrel

Styrel är en planeringsprocess för att se till att samhällsviktiga verksamheter blir prioriterade om vi snabbt skulle behöva släcka ner delar av elförsörjningen.

Vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist kan ett planerat strömavbrott, även kallat manuell förbrukningsfrånkoppling, bli aktuellt.

De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet.

Exempel på verksamheter:

  • akutsjukvård
  • vårdcentraler med akutsjukvård
  • servicehus, äldreboenden
  • räddnings- och larmtjänst
  • vattenförsörjning
  • avloppssystemet
  • elektronisk kommunikation.

Reservkraft

Vissa av kommunens verksamheter är försedda med reservkraft, som till exempel kommunhuset och våra särskilda boenden. Om du som privatperson eller företagare har en verksamhet som är starkt elberoende har du ett eget ansvar att sörja för reservkraft.

Vad kan du göra vid ett elavbrott?

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: