Viktigt meddelande1

Regler och avgifter

Här hittar du information om Kulturskolans policy samt avgifter för respektive kurs och grupp.

Samtliga avgifter gäller per barn och termin. Om samma elev går på två olika kurser får eleven 25 procent rabatt på den andra kursen. Kulturskolan erbjuder också syskonrabatt. Du får 25 procent rabatt för det andra barnet, 50 procent rabatt för det tredje barnet och 75 procent rabatt för det fjärde barnet. Kontakta Kulturskolan för fler frågor gällande syskonrabatt.

 • Kurs i dans och drama/teater kostar 500 kronor per termin.
 • Enskild instrumentalundervisning kostar 700 kronor per termin.
 • Prova-på kurs kostar på 300 kronor per termin.
 • Att hyra ett instrument kostar 350 kronor per termin.

 • Anmälan till kulturskolan görs digitalt.
 • När eleven blivit erbjuden plats och tackat ja, får eleven chans att prova sin kurs under två veckor. Därefter blir anmälan bindande och vårdnadshavare debiteras för hela den påbörjade terminen.
 • Undervisning i musikinstrument från årskurs 3.
 • Undervisning i drama från årskurs 3.
 • Undervisning i dans från förskoleklass till och med gymnasiet.
 • Undervisning i sång från årskurs 3.
 • Undervisning ”prova på alla ämnen” årskurs 1 och 2, men årskurs 2 har förtur.
 • Elev får delta i undervisning ett läsår efter det man gått ut gymnasiet.
 • Kulturskolan har en garanti på 24 lektionstillfällen på ett läsår. Ett lektionstillfälle innebär att eleven blir erbjuden lektion, workshop, konsertbesök i Kulturskolans regi, eller annat som gagnar elevens utveckling.
 • Vid vissa tillfällen ställs lektioner in utifrån kompetensutveckling eller konsertverksamhet. Detta sker inte på garantitillfällenas bekostnad.
 • Kulturskolans verksamhet är till största del skattefinansierad och terminsavgifter täcker endast en mindre del av kostnaderna för undervisningen.
 • En förutsättning för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen är att närvara vid lektionstillfällen och repetera mellan lektionstillfällena. Som vårdnadshavare vill vi att du stödjer ditt barn genom att uppmuntra och möjliggöra övning i hemmet.
 • Kulturskolan har ansvar för eleven under den tid då lektionen äger rum. Anmäl därför alltid frånvaro i god tid före lektionen börjar, till respektive lärare via sms eller mail.
 • Om eleven uteblir utan att anmäla frånvaro till kulturskolan mer än fyra gånger på en termin går platsen över till annan elev på kö.
 • Eleven måste vara folkbokförd i Båstads Kommun för att delta i Kulturskolans kurser.
 • Eleven förväntas fortsätta sina studier på Kulturskolan tills platsen sägs upp. Elev som inte sagt upp sin plats enligt kulturskolans anvisningar eller har deltagit minst tre gånger betalar full terminsavgift. Säg därför upp platsen i god tid!
 • I första hand ska uppsägningen göras genom att meddela läraren.
 • Uppsägning kan i andra hand göras via e-post till: kulturskolan@bastad.se

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: