Viktigt meddelande1

Skogsbyns förskola

Välkommen till Skogsbyns förskola – granne till Förslövs skola. På vår förskola finns det sex avdelningar med plats till ungefär 108 barn. Förskolan är en plats där alla är välkomna.

Pedagogiskt fokus - Jag vill – jag kan

Vi lägger stor vikt vid leken i vår undervisning eftersom mycket av barns utveckling sker genom interaktion med andra. Vi strävar efter att skapa en inbjudande och lärorik lärmiljö som inspirerar barnen att vara nyfikna och intresserade av sitt omgivande material. Vi tror på varje barns kompetens och potential, vilket genomsyrar hela vår verksamhet.

Projekterande arbetssätt

Vi använder ett projekterande arbetssätt för att erbjuda meningsfulla sammanhang där barnen kan utmanas och stöttas. Detta görs inom ramen för läroplanens värdegrund och målområden, med fokus på att uppmärksamma barns tankar och teorier samt att skapa lärmiljöer som stimulerar utforskande och kreativitet.

Samverkan förskola-hem

Vi ser dig som vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn. Genom daglig och regelbunden kontakt och dialog strävar vi efter att skapa en öppen och inkluderande atmosfär där varje barn kan växa och trivas.

Unikum - För öppen kommunikation

För att stärka samverkan och hålla dig som vårdnadshavare informerad använder vi oss av lärportalen Unikum. Här synliggörs ditt barns utveckling och lärande, och all viktig information delas regelbundet med dig.

Kontakta oss

Besöksadress

Margretetorpsvägen 1, Förslöv

Rektor

Maria Tobiasson
Telefon: 0431-773 32
E-post: maria.tobiasson@bastad.se

Skoladministratör

Annika Overby
Telefon: 0431-771 34
E-post: annika.overby@bastad.se

Avdelningar

Skogsgläntan
Telefon: 0431-772 57

Ekorren
Telefon: 0431-772 51

Tuvan
Telefon: 0431-772 55

Fåglarna
Telefon: 0431-774 76

Kotten
Telefon: 0431-772 56

Grodan
Telefon: 0431-772 50

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: