Viktigt meddelande1

Bilda förening

Är ni några stycken som har ett gemensamt intresse eller en idé? Då kan ni bilda en egen förening. Här får du information om hur ni går tillväga och vad en ideell förening innebär.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer med gemensamt intresse. I Sverige får vem som helst bilda en ideell förening. En förening har inget ekonomiskt vinstintresse och verksamheten ska vara demokratisk och till för alla. Det finns ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna.

Så bildar du en förening

En förening ska ha en styrelse. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Styrelsen bör bestå av minst tre personer. Det ska vara en ordförande, en sekreterare och en kassör. De har ansvar för föreningen och ser till att verksamheten fungerar.

En förening måste ha skrivna stadgar där föreningen redogör för sitt arbete. Exempel på stadgar är hur styrelsen ska vara sammansatt och hur medlemskap fungerar med rättigheter och skyldigheter samt hur man bli medlem.

När ni har förslag till stadgar klara och personer som är intresserade av att bli medlemmar, är det dags att kalla till det första föreningsmötet, ett så kallad konstituerande möte.

De närvarande ska bli överens om att bilda föreningen, anta stadgarna samt välja styrelse, revisorer och valberedning.

Nu är föreningen bildad. När föreningen har stadgar och en styrelse betraktas föreningen som en juridisk person. Ansvariga för den juridiska personen är alltid föreningens styrelse. Att vara juridisk person innebär att föreningen äger dess tillgångar och ansvarar för dess skulder.

Din förening behöver ordna ett organisationsnummer om ni exempelvis vill kunna öppna ett bankkonto, söka bidrag och hyra föreningslokaler.

Idrottsföreningar får ett organisationsnummer om de registreras hos Riksidrottsförbundet. Övriga föreningar kan ansöka om det hos Skatteverket.

Idrottshallar och gymnastiksalar

I kommunen finns många hallar där föreningar, företag och privatpersoner kan boka tider för olika inomhussporter. Du kan hyra hallarna för enstaka tillfällen eller för fasta träningstider under året.

Sök bidrag

Din förening kan ansöka om bidrag och stöd från Båstads kommun.

Kommunens föreningsregister

Vill du att andra ska hitta information om din förening? Registrera i så fall föreningen i kommunens föreningsregister. Det är frivilligt och gratis. Om du vill söka bidrag från kommunen behöver föreningen ha ett organisationsnummer.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: