Viktigt meddelande1

Dricksvatten

Har du kommunalt dricksvatten, är det Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, som ansvarar för detta. Har du dricksvatten från egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.