Viktigt meddelande1

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna uppfylla grundskolans betygskriterier. Anpassad grundskola har årskurserna 1-9.

Om anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan är utbildningen och undervisningen anpassad efter elevens behov och förutsättningar. Eleverna läser olika ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av detta. Elever kan även läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans läroplan. Det är skolans rektor som bedömer om eleven klarar det.

För många elever är det positivt att gå i anpassad grundskola där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. För elever i Båstads kommun finns anpassad grundskola i Ängelholm. Eleverna åker till och från skolan med skolskjuts.

Att gå som integrerad elev

Om eleven trivs bra i sin grundskola är det möjligt att gå kvar som integrerad elev. Det innebär att hela eller delar av undervisningen sker i en grundskoleklass, men eleven läser och bedöms utifrån den anpassade grundskolan.

Utredning och beslut

Det är kommunen som beslutar om en elev kan börja i anpassad grundskola. Kommunen gör en utredning för att bedöma om eleven tillhör skolans målgrupp.

Kontakt

Om du är intresserad av anpassad grundskola eller vill veta mer är du välkommen att kontakta rektorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: