Viktigt meddelande1

Invasiva arter

Invasiva främmande arter kan vara både växter och djur som sprider sig snabbt och orsakar allvarlig skada på omgivningen. Har du invasiva främmande växter på din tomt ska du se till att de inte sprids till naturen där de kan orsaka skador.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter eller invasiva arter har med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjat sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada på ekosystemet. Invasiva arter kan också medföra stora ekonomiska kostnader eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Ansvar att bekämpa invasiva arter

Du som fastighetsägare har ansvaret att bekämpa invasiva arter på din mark. Kommunen bekämpar som regel bara invasiva arter på kommunal mark.

Vissa växter finns med på EU:s lista över invasiva arter. De är du som fastighetsägare enligt lag skyldiga att bekämpa. Men även andra invasiva växter är viktiga att bli av med eftersom de vållar stora problem i naturen.

Exempel på växter som är med på EU:s lista

 • Jätteloka
 • Gul Skunkkalla
 • Jättebalsamin
 • Exempel på övriga invasiva växter
 • Parkslide
 • Vresros (bara den ursprungliga Rosa rugosa)
 • Blomsterlupin

Att bekämpa invasiva arter tar tid, och oavsett bekämpningsmetod behöver det oftast upprepas flera gånger, ibland under många år.

Släng inte avfallet på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv växt från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer.

Rapportera om du hittar invasiva arter

Upptäcker du invasiva arter på någon annans mark ska du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids. På webbplatsen Artfakta kan både du som privatperson, ideella organisationer och myndigheter rapportera och ta del av informationen.

Om du upptäcker invasiva växter på kommunens mark, rapportera gärna in det till kommunen via mejl på bastads.kommun@bastad.se

Invasiva växter i Båstads kommun

Jätteloka är en stor och kraftig växt med tjock ihålig stjälk som kan bli 1,5-4 meter hög. Bladen är stora och flikiga och blomman är stor och vit. Alla delar hos jättelokan är giftiga och växtsaften kan orsaka hudinflammation vid direktkontakt. Jätteloka finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att det är markägarens ansvar att bekämpa och minska spridningen av växten.

Den inhemska, mindre björnlokan räknas varken som invasiv eller som främmande.

Vad gör kommunen åt jättelokan?

Jättelokan trimmas ner tre gånger per år på kommunens mark. Vi kontrollerar om det finns blomställningar vilka i så fall plockas vid behov. Är bestånden mindre kapas rötterna med spade och på så vis tröttas bestånden ut. Större bestånd röjs ner.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Naturligtvis planterar du inte eller överlåter växten till andra. Jätteloka är en art som är finns på EU:s svarta lista över invasiva arter vilket innebär att det inte är tillåtet att plantera, sprida eller sälja dessa arter.

Så här kan du försöka bekämpa jättelokan:

 • Plocka blommorna kontinuerligt under sommarens blomperiod. Det är en bra metod för att hålla nere och bli av med små bestånd.
 • Rotkapning med vässad spade. Det är också mycket effektivt för små bestånd. Gräv upp hela roten och lägg på tork. Detta utförs innan blomning med uppföljning några veckor senare.
 • Röj ner de små vårplantorna innan de hinner blomma.
 • Täck över växtplatsen med en presenning och kväv växterna.

Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som är omkring 1,5 till 2,5 meter hög. Blommorna på jättebalsamin är vackert rosa/vita och blommar mitt i sommaren. Den bildar snabbt stora och täta bestånd och kan skicka ut sina frön upp till fem meter bort. Jättebalsamin har pekats ut som en av de mest problematiska invasiva arter vi har i Sverige.

Jättebalsamin ingår i EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att du som markärgare ska se till att jättebalsamin inte sprids vidare från din mark.

Vad gör kommunen åt jättebalsamin?

Stora ytor slaghackar vi ner. Vid mindre bestånd innan blomning drar vi upp plantorna och låter dem torka på plats. Jättebalsamin finns på stora kommunala områden och på intilliggande privata fastigheter vilket gör den svårt att bekämpa.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Eftersom jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid.

Riv upp hela växten med rot och allt. Detta är väldigt enkelt med just jättebalsamin. Om de inte gått i blom kan växtdelarna ligga kvar, torka, för att sedan komposteras.

Blommar de eller bär frön ska de läggas i en tätsluten sopsäck och eldas upp, alternativt lämnas in till återvinningscentral för förbränning. Kontakta personal på plats för att möjliggöra bästa hantering. Se till att sopsäckarna är tätt slutna vid transport.

Parkslide som även kallas falsk bambu är en växt med extrem tillväxttakt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas täta buskage inom bara något år. Parkslide är en väldigt invasiv art som skapar stora problem. Arten finns dock inte med på EU:s lista över arter som fastighetsägaren har en skyldighet att bekämpa.

Vad gör kommunen åt parksliden?

I dagsläget gör vi ingenting eftersom det inte finns några bra metoder för att utrota den. De metoder som finns kan sprida plantan vidare och förvärra situationen.

Vad kan du göra för att minska spridningen?

Naturvårdsverket säger att det i dagsläget inte finns några bekämpningsmetoder som de med säkerhet kan rekommendera eller garantera kommer fungera i alla situationer mot parkslide. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra situationer resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Om parkslide inte är ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig rekommenderar Naturvårdsverket därför att du väntar med åtgärder. Under tiden är det klokt att ha växten under uppsikt för att se så att den inte sprider sig.

Vresros är en rikt grenig och tätt taggig ros med stora vita till mörkt rosa blommor samt stora från ändarna plattade nypon. Den kan bli upp till två meter hög. Växten skjuter rikligt med rotskott och bildar svårgenomträngliga snår.

Vresrosen, Rosa rugosa, är en väldigt invasiv art som skapar stora problem. Observera att det endast är denna art som betraktas som invasiv. Arten går att känna igen genom att den har enkla blommor. Det finns sorter och hybrider av vresros som inte är invasiva. Arten finns dock inte med på EU:s lista över arter som fastighetsägaren har en skyldighet att bekämpa.

Vad gör kommunen åt vresrosen?

Vi försöker att slaghacka vresrosen på högsommaren mellan blomning och utvecklad fröställning och på det sättet matta ut den. Detta görs på ytor längst kusten.

Vad kan jag göra för att minska spridningen?

Först och främst ska du undvika att plantera vresros. Sprid inte fröna och var försiktig vid hantering av rotdelarna eftersom den även sprider sig den vägen. Små eller få plantor bekämpar du ganska enkelt genom att gräva upp dem. Var noga med att få upp rötterna. Tar du bort den ska du inte göra dig av med den i naturen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: