Viktigt meddelande1

Rådgivande organ

Rådgivande organ fungerar som forum för diskussion och information. Organen fattar inga formella beslut men samråder med kommunens politiker och tjänstemän och har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Kommunala seniorrådet

Kommunala seniorrådet är till för samråd och ömsesidig information mellan Båstads kommun och företrädare för seniororganisationer i kommunen.

Rådets syfte är att stärka inflytandet och delaktigheten i frågor som berör äldre, verka för att seniorers frågor beaktas i kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar samt att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Rådet kan lämna synpunkter, väcka frågor, göra ställningstaganden, avge yttranden eller identifiera och påtala områden där kommunstyrelsen bör agera.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammansättning

Kommunala seniorrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet består av upp till åtta representanter från kommunens seniororganisationer. Kommunstyrelsen utser en representant som följer kommunstyrelsens mandatperiod. Denna person är rådets ordförande.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet rådet är till för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan Båstads kommun och företrädare för tillgänglighetsföreningar i kommunen.

Rådets syfte är att stärka inflytandet och delaktigheten i frågor som rör tillgänglighet, verka för att tillgänglighetsfrågor beaktas i kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar samt att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Rådet kan lämna synpunkter, väcka frågor, göra ställningstaganden, avge yttranden eller identifiera och påtala områden där kommunstyrelsen bör agera.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammansättning

Kommunala tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet består av upp till åtta representanter från kommunens funktionshinderorganisationer. Kommunstyrelsen utser en representant som följer kommunstyrelsens mandatperiod. Denna person är rådets ordförande.

 

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: