Viktigt meddelande1

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 66 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen, kan ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov. Du kan till exempel få hjälp med hjälp med din personliga hygien, måltider och med att göra olika typer av aktiviteter.

När du har blivit beviljad personlig assistans väljer du själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis Båstads kommun eller ett privat företag. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när, hur och vem du får stöd av.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

Du som har ett mer omfattande behov kontaktar Försäkringskassan för att ansöka om personlig assistans.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: