Viktigt meddelande1

Störande lukter

Störande lukter kan komma från fastigheten som du bor i, från grannar eller från verksamheter i närheten. Det kan vara matos, röklukt eller avfallslukt. Om du upplever störande lukt ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen.

Lukter som kommer från den egna fastigheten beror ofta på problem i ventilationssystemet. En annan vanlig orsak till lukt i bostaden är sprickor och hål i väggar, tak och golv. Du kan förebygga problem genom att se över din ventilation och otätheter i huset. Du kan också undersöka var lukten kommer ifrån.

Gödsel och lantbruk

På våren och sommaren är det normalt att det luktar gödsel titt som tätt eftersom det sprids gödsel på åkrarna. Det är oftast inget som klassas som en olägenhet för människors hälsa eftersom det oftast handlar om tillfälliga störningar.

Vart ska jag vända mig?

Bor du i ett flerfamiljshus och anser att du under längre tid störts av lukter från andra lägenheter eller trapphus ska du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att få hjälp.

Orsakas lukterna av en annan verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand kontakta dem.

Får du inte hjälp kan du lämna in klagomål om störning till miljöavdelningen. Kommunen utreder störande lukter som tar sig in i bostaden. Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten.

Så här anmäler du

Du anmäler klagomål i vår e-tjänst.

Du kan också kontakta miljöavdelningen via e-post eller genom att ringa medborgarservice.

Miljöavdelningen

Du har möjlighet att lämna klagomål anonymt. Tänk på att vissa ärenden som lämnas anonymt inte går att utreda eftersom Båstads kommun måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: