Viktigt meddelande1

Jobb och företagande

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.


E-tjänst

Blankett

Anmälan cistern


Blankett Pdf, 307.1 kB.

Anmälan cistern tagen ur bruk


Blankett Pdf, 277.1 kB.


E-tjänst

Blankett

E-tjänster för folköl

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Ansök om grävningstillstånd


Blankett Pdf, 84.4 kB.

Ansökan trafikordningsplan vid vägarbete


Blankett Pdf, 84.4 kB.


E-tjänst

Blankett

Ansök om tillstånd för att hålla djur inom område med detaljplan


Blankett Pdf, 203.8 kB.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet/årsrapport (jordbruk med djurhållning)

 

Blankett Pdf, 552.2 kB.

Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel


Blankett Pdf, 654.1 kB.

Ansökan om dispens för spridning av gödsel


Blankett Pdf, 258.1 kB.

Avtal - upplåtelse av mark för spridning av gödsel samt överlåtelse av gödsel


Blankett Pdf, 283.5 kB.

Kontrakt för uthyrning av urin- och flytgödselbehållare


Blankett Pdf, 291.9 kB.


E-tjänst

Blankett

Registering eller ändring av livsmedelsverksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett Pdf, 185.7 kB.

Anmäl misstänkt matförgiftning

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Mina pågående och beslutade ärenden
(se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Verksamhetsbeskrivning för riskklassificering av årlig avgift


Blankett Pdf, 356.3 kB.


E-tjänst

Blankett

Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 § SSMFS 2012:5


Blankett Pdf, 227.2 kB.

Anmäla ny/ändring miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats.


GrannhöranE-tjänst Länk till annan webbplats.


Lämna klagomål gällande miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Mina pågående och beslutade ärenden
(se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor


Blankett Pdf, 197.9 kB.


E-tjänst

Blankett

E-tjänster för serveringstillstånd

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

E-tjänster för tobaksvaror och liknande produkter

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Ansökan om torghandel


Blankett Pdf, 133.8 kB.

Intresseanmälan om tillfällig försäljningsplats


Blankett Pdf, 109.1 kB.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: