Viktigt meddelande1

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om akut fara hotar kan kommunen gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA. VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, samt vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet kan omfatta information i radio och TV samt på kommunens webbplats samt övriga kanaler för information. VMA kan också omfatta ett VMA-sms och en VMA-signal utomhus, den så kallade ”Hesa Fredrik”.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på Krisinformation.se eller ringa informationsnumret 113 13.

Ring inte 112 för att få information, då det bara ska användas vid akut fara.

VMA används vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel väntande dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Så låter signalen

Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • stanna inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på lokalradion för information: Sveriges Radio Kristianstad, frekvens: 101,4 eller 102,6.

Faran över

När faran anses över sänds signalen Faran över, som består av en 30 till 40 sekunder lång ihållande signal.

VMA-systemet testas fyra gånger per år

Det är den kommunala räddningstjänsten som sköter om drift och underhåll av VMA-systemet.

Varje kvartal prövas systemet för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt öva de personer som hanterar utomhusvarningssystemet. Provet görs också för att befolkningen ska höra och lära sig att känna igen signalen.

De fyra tillfällena då varningssystemet prövas är alltid den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Tiden är alltid klockan 15.00. Klockan 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över”.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: