Viktigt meddelande1

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan ha svårt för att få vardagen att fungera. Här kan du läsa om vilken hjälp och stöd som Båstads kommun erbjuder.