Viktigt meddelande1

Fakta om näringslivet

Båstad är en företagarkommun. I kommunen finns cirka 3 200 olika och unika företag som tillsammans skapar sysselsättning och tillväxt i kommunen. De allra flesta är små företag. Men det finns även stora börsnoterade företag.

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för Båstads kommuns utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Kommunen bidrar genom att skapa förutsättningar för företagandet.

Båstad Turism och Näringsliv

Kommunen samverkar med Båstad Turism och Näringsliv för att skapa de bästa möjligheterna för tillväxt och positiv utveckling av näringslivet i kommunen.

Tillsammans har vi tagit fram en näringslivsstrategi för kommunen. Strategin innehåller vision, mål och strategier för näringslivet fram till och med 2027.

Båstads kommuns näringslivsvision

”I Båstads kommun är det enkelt och attraktivt att starta, driva och utveckla företag. Tillsammans arbetar vi målinriktat för en attraktiv plats och en hållbar tillväxt för företag och människor.

Hög service och tillgänglighet är en självklarhet för oss i Båstad och möjliggör ett stolt ambassadörskap samt ett bättre och enklare sätt att leva, verka och utvecklas på.”

Företagsklimatet i kommunen

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en attitydundersökning kring företagsklimatet i landets kommuner. Resultaten presenteras som en rankning. Ta del av aktuellt resultat på deras webbplats.

Ekonomifakta – kommunen i siffror

Svenskt Näringsliv står bakom Ekonomifakta som presenterar Sveriges kommuner i siffror. Där kan du se och jämföra bland annat befolkningsökningen, nyföretagandet, företagsklimatet och så vidare.

Båstad i siffror – år 2023

Antal företag

Det finns 3 197 registrerade företag i kommunen. Av dessa är 1 419 aktiebolag med registrerade bokslut.

Antal nystartade företag

132 företag startade nya under året.

Arbetstillfällen efter näringsgren (2021)

Näringsgren

Andel i procent

Tillverkning och utvinning

20 procent

Handel

12 procent

Vård och omsorg

12 procent

Utbildning

10 procent

Byggverksamhet

9 procent

Företagstjänster

9 procent

Hotell och restaurang

8 procent

Kulturella och personliga tjänster

5 procent

Jordbruk

4 procent

Övrigt

11 procent

Antal anställda i aktiebolag

Antal anställda

Antal företag

0 anställda

729 företag

1-9 anställda

605 företag

10-20 anställda

32 företag

21-49 anställda

26 företag

50-250 anställda

19 företag

250+ anställda

8 företag


 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: