Viktigt meddelande1

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun har 41 ordinarie ledamöter som väljs vid de allmänna valen vart fjärde år. De beslutar i alla stora frågor gällande Båstads kommun.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten.
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter.
 • Nämndernas organisation och verksamhet.
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Välkommen att lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i Sessionssalen i kommunhuset i Båstad onsdagar klockan 18.30 om inget annat anges. Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Korrekt tid och plats hittar du i respektive kallelse.

Du kan också välja att följa fullmäktiges möten via närradion, via kommunens officiella Facebooksida eller via Youtube.

Sammanträdestider

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

Nyheter från kommunfullmäktige

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: