Viktigt meddelande1

Allmänna handlingar, offentliga handlingar

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. Som regel är dessa handlingar offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

En handling kan till exempel vara brev, protokoll, mejl, foto, film eller ljudinspelning.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteperson eller politiker om det gäller en fråga som kopplat till personens uppdrag i kommunen.

Offentliga handlingar

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar genast eller så snart som möjligt. Kommunen måste hålla dessa handlingar ordnade så att de lätt kan hittas och lämnas ut till den som vill se handlingarna.

Sekretess

En allmän handling kan innehålla hemliga uppgifter, så kallad sekretess. Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda uppgifter om enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden eller skydda allmänna intressen.

Ta del av allmän handling

För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Båstads kommun kan du vända dig till medborgarservice. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess.

Arbetsmaterial och anteckningar räknas inte som upprättade och lämnas därför inte ut till allmänheten.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt, cirka 1 till 2 arbetsdagar. Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via mejl. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att kopiera handlingar.

Avgiften är:

  • En till nio sidor är gratis.
  • Tio eller fler sidor kostar 2 kronor per sida.
  • A3 format kostar 4 kronor per sida.
  • Inskanning av en till tio sidor är gratis. För elva eller fler sidor är kostnaden 2 kronor per sida.
  • Avgift för brev som väger mer än 20 gram sker till ordinarie portokostnad.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: