Viktigt meddelande1

Parkeringstillstånd

Här kan du läsa mer om de olika typer av parkeringstillstånd som gäller i Båstads kommun.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett varaktigt funktionshinder kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilt reserverade platser. Parkeringstillståndet är personligt och kan användas i olika fordon. Tillståndet är giltigt under en viss tid, som längst i tre år.

Du som har ett tillstånd och parkerar på parkeringsplatser för rörelsehindrade inom Båstads kommun betalar ingen avgift. Vid missbruk av parkeringstillståndet kan kommunen återkalla det.

Hitta parkeringsplats

I kartan kan du se var parkeringsplatser för rörelsehindrade finns.

Så ansöker du

Du behöver skicka in två olika blanketter när du ansöker om tillstånd.

Skicka de ifyllda blanketterna till:

Båstads kommun
Teknik och service
269 80 Båstad

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en komplett ifylld ansökan är cirka 1 vecka.

Dispens från parkeringsreglerna

Du som arbetar vid en tillfällig arbetsplats, till exempel som hantverkare, kan ansöka om tillfällig dispens.

För att ha rätt till tillståndet ska din bil vara nödvändig för det arbete du utför och vara utrustad med till exempel verktyg som krävs för arbetet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: