Viktigt meddelande1

Naturvård och strandstädning

I Båstads kommun finns många fantastiska naturmiljöer och vi arbetar för att vår natur och miljö ska vara rik och varierad.

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Kommunen vill skapa goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa. Detta gör vi bland annat genom att skydda värdefulla naturområden och känslig natur vid planering av ny bebyggelse och vägar.

Strandstädning

Varje år spolas mycket skräp upp längs kommunens kust. För att ge oss renare stränder och hav måste vi alla hjälpas åt att hålla dem rena.

Kommunen arbetar för en hållbar utveckling och tillsammans med bland annat Håll Sverige Rent, Kattegatts kustvattenråd, Naturvårdsverket samt lokala skolor och idrottsföreningar hjälps vi åt att minska nedskräpningen.

Strandstädarkartan Kattegatt

Strandstädarkartan Kattegatt är ett interaktivt verktyg där alla som är med och städar stränder kan gå in och medverka i städinitiativ och uppmärksamma behov av städning i kustområden.

Strandstädarkartan är framtagen av Västkuststiftelsen från projektet Ren kust. Projektet är ett samarbete mellan sju kustkommuner, från Kungsbacka i norr till Ängelholm i söder.

Låna material för städning i kommunen

Vill du plocka skräp på Bjäre? Det finns möjlighet att låna material och utrustning av kommunen för större städgrupper på minst tio deltagare.

Kontakta kommunens medborgarservice för att boka utrustning och för att bestämma plats för upphämtning av skräp.

Om du hittar något som skulle räknas som farligt avfall – till exempel batterier eller dunkar med okänt innehåll – vill vi att du meddelar oss snarast så att vi kan ta hand om avfallet på rätt sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: