Viktigt meddelande1

Kommunala bolag

Båstads kommun har ett helägt kommunalt bolag med två dotterbolag. Kommunen är även delägare i ett par andra bolag.

Båstad kommunhus AB

Båstad kommunhus AB är moderbolag till två helägda dotterbolag. Syftet med bolaget är att äga och förvalta aktier och andelar i Båstad kommuns bolag. Bolaget ska som moderbolag i kommunens koncern utöva strategisk styrning av och tillsyn över dotterbolagen. Allt i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen. Bolaget ska också ta tillvara gemensamma ekonomiska intressen för Båstads kommun.

Båstadhem

Båstadhem är det kommunala bostadsbolaget i Båstads kommun. Bostadsbolaget bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i kommunen. I fastighetsbeståndet finns också lokaler för kontor och annan verksamhet.

Båstadhem AB är ett helägt dotterbolag till Båstad kommunhus AB.

Båstad Hemmeslövs Fastighets AB

Båstad Hemmeslövs Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Båstad kommunhus AB. Bolaget ska direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter inom Båstads kommun.

Delägda bolag

Båstads kommun är även delägare i ett par bolag. Kommunen äger olika stor andel i de olika bolagen.

Nordvästra Skånes Renhållning AB – NSR

Nordvästra Skånes Renhållning är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB – NSVA

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp är ett kommunalt bolag som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Sydvatten AB

Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Cirka 1 000 000 invånare får dricksvatten från dem.

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB äger flygplatsbolaget Ängelholms flygplats AB i sin helhet. De driver flygplatsen Ängelholm Helsingborg Airport som ligger i Ängelholms kommun. Bolaget ägs till största delen av kommuner i Skåne med närhet till Ängelholms flygplats.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 72 kommuner. Bolaget erbjuder sina ägare att teckna i huvudsak egendoms- och ansvarsförsäkringar. De hjälper även ägarkommunerna i deras skadeförebyggande arbete.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: