Viktigt meddelande1

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är anpassade utifrån dina behov, förutsättningar och intressen.

Vi erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp. Du får alltid stöd och handledning när du utför dina arbetsuppgifter. På daglig verksamhet får du en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap.

Det finns två dagliga verksamheter i Båstads kommun, Bjäredalen i Förslöv och Kraftkällan i Västra Karup. Dina behov och önskemål styr vilken verksamhet du tillhör, det går också bra att växla mellan verksamheterna om du önskar. Du arbetar efter din egen förmåga med olika arbetsuppgifter.

På Bjäredalen har du möjlighet att arbeta med

  • caféverksamheten
  • tvätteriet
  • trädgårdsskötsel
  • legoarbete på uppdrag från näringslivet.

På Kraftkällan har du möjlighet att arbeta med

  • utearbete så som naturvårdsskötsel
  • legoarbete på uppdrag från näringslivet
  • leveranser
  • skapande verksamhet i form av ateljé och snickeri
  • musik

Kraftkällan

Sinnesstimulering

Oavsett vilken daglig verksamhet du tillhör kan du få olika typer av sinnesstimulering för ökat välbefinnande. Sinnesstimulering sker i en anpassad miljö, i så kallade sinnesrum.

Ersättning

Du får ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt. Dina resor betalas av kommunen.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

Följ oss på Instagram

Daglig verksamhet i Båstad finns på Instagram. Genom att följa oss kan du ta del av vad vi gör om dagarna.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: