Viktigt meddelande1

Tillgänglighetsredogörelse

Båstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur bastad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bastad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela medborgarservice.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

PDF-dokument

På webbplatsen finns en del dokument i PDF-format som inte har tillgänglighetsanpassats före publicering och därmed inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

E-tjänster och system

Det finns inbäddade tjänster och system, som du når via bastad.se, som inte följer tillgänglighetskravet fullt ut. De flesta av dessa system och e-tjänster äger vi inte själva och kan därmed inte justera i.

Tidsplan för åtgärder inom tillgänglighet

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2025.

Oskäligt betungande anpassning

Båstads kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Merparten av webbplatsens PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Vår bedömning är att det skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa alla PDF-filer. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Så här har vi testat webbplatsen

Sitevisions inbyggda kontroll

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi upptäcker många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Manuell granskning

Vi använder testverktyg för kvalitets- och tillgänglighetsgranskningar som finns på webbplatsen webbriktlinjer.se.
Vi gör även manuella, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Senaste bedömningen gjordes den 26 februari 2024.
Webbplatsen publicerades den 27 februari 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 februari 2024.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: