Viktigt meddelande1

FACT-vårdprogram

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som ska ge god vård och omsorg genom flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Programmet vänder sig till vuxna med svår psykiatrisk sjukdom.

Vårdprogrammet erbjuder hjälp från både Båstads kommun och psykiatrin genom så kallade flexibla team. Teamet samarbetar för att du ska få hjälp som snabbt som möjligt utifrån dina behov. Teamet stödjer dig i din återhämtning och arbetar förebyggande för att du så långt det är möjligt ska kunna bevara din psykiska hälsa. När du behöver växlar teamet upp sina insatser fram till att du mår bättre igen.

För vem är FACT?

Vårdprogrammet vänder sig till vuxna med svår psykiatrisk sjukdom och som har pågående vård och stödinsatser från Båstads kommun. Din diagnos ska innebära att det finns perioder då du är i behov av akut stöd med ökade insatser. Såväl som det finns perioder då du har mindre behov av insatser.

Som deltagare i FACT medverkar du samtidigt i en studie som gör att vi på ett säkert sätt kan ta reda på om modellen fungerar.

Så ansöker du

Du ansöker om FACT-vårdprogram genom att kontakta din pågående vård- och stödinsats inom kommunen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: