Viktigt meddelande1

Tillsyn vid alkoholservering

Kommunen och polismyndigheten har ett gemensamt ansvar för tillsyn av alkoholserveringen på restauranger och andra serveringsställen.

Alla som har serveringstillstånd får tillsynsbesök av personal från kommunen. Syftet med tillsynen är både att informera om gällande regler och att kontrollera att alkohollagen följs. Säljer du mycket alkohol och har sena serveringstider kommer du att få besök oftare men kontrollen är densamma.

Ett tillsynsbesök är alltid oanmält och när vi kommer dit vill vi prata med den som är serveringsansvarig. Den som är ansvarig ska kunna svara på våra frågor och ha möjlighet att visa oss runt i verksamhetens alla utrymmen

Alkoholhandläggaren tittar på följande saker när de besöker ert serveringsställe.

Det ska vara god ordning och välskött

Personal ska säga till eller avvisa gäster som stör. Skräp, tomflaskor, tomglas och eventuell glaskross får inte bli liggande i lokalerna. Det ska också vara god ordning i området kring serveringsstället, till exempel i en eventuell kö.

När serveringstiden är passerad och krogen stängt får det inte serveras eller drickas någon alkohol, inte heller av personalen. Självklart får personalen ta rast och sitta ned och äta, precis som på andra arbetsplatser, men ingen alkohol.

Tillståndshavare eller serveringsansvarig ska finnas på plats

Det ska alltid finnas en person på plats som ansvarar för alkoholserveringen. Om du som tillståndshavare själv inte är på plats ska det finnas en anmäld serveringsansvarig. Du som tillståndshavare ska utse och anmäla serveringsansvariga till kommunen. Den som är serveringsansvarig ska vara medveten om sitt ansvar och ha tillräckliga kunskaper om reglerna i alkohollagen för att kunna utföra sitt uppdrag.

Personalliggare och kvitton

För att uppfylla villkoren för serveringstillståndet ska du vara lämplig både ekonomiskt och personligt. Andra myndigheters krav ska vara uppfyllda, till exempel att redovisa personal, erbjuda kvitto vid varje köp, redovisa försäljning och föra personalliggare.

Gäster får inte lämnar serveringsområdet med alkoholdryck

Servering av alkohol får bara ske inom en avgränsad yta. Den ytan visas på den ritning som hör till serve­ringstillståndet. Gäster får inte lämna denna yta med alkoholdryck och får heller inte dricka medhavd alkoholdryck på serveringsstället. Det ska vara tydligt för både gäst och personal var gäster får dricka alkohol.

Det ska finnas lagad eller tillredd mat till försäljning

När alkohol serveras ska det finnas ett utbud av mat på serveringsstället. Fram till klockan 23.00 ska det vara ett brett utbud av olika maträtter. Efter klockan 23.00 räcker det med ett fåtal enklare rätter.

Alkohol får inte serveras till underåriga eller märkbart påverkade personer

Gästerna får inte vara för berusade och serveringen av alkohol ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Det är ett brott att servera alkohol­drycker till den som är underårig eller märkbart påverkad av alkohol. Varje serveringsställe ska ha en fungerande ålderskontroll och se till att märkbart påverkade gäster inte serveras alkohol. Skulle en gäst vara märkbart påverkad av narkotika får inte heller den serveras alkohol.

Det är viktigt att ha en ansvarsfull servering av alkohol. Om en gäst trots detta blir märkbart påverkad får den inte vara kvar på serveringsstället. Det är tillståndshavarens och personalens ansvar att se till att avvisa gästen.

Marknadsföringen ska vara måttfull

All marknadsföring av alkohol ska vara måttfull. Det innebär att marknadsföringen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att dricka alkohol. Erbjudanden som ”köp två, betala för en” eller mängdrabatt är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att lyfta fram vissa varumärken på till exempel stora affischer.

Det är inte tillåtet att uppmana en gäst att köpa mer eller starkare alkoholdryck. Men det är självklart tillåtet att informera om det utbud som finns.

Brandsäkerhet

Kravet på brandsäkerhet är uppfyllt på ditt serveringsställe när lokalen är uppförd enligt brandskyddsdokumentationen. Brandskyddsdokumentationen ska finnas tillgänglig och vara känd av all personal. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade och de ska vara skyltade enligt räddningstjänstens krav. Släckutrustning ska finnas.

Avgift för tillsyn vid alkoholservering

Du betalar en årlig tillsynsavgift. Avgiften är omsättningsbaserad och baserar sig på den redovisade årsomsättningen av alkoholförsäljningen.

Vad händer om du inte följer alkohollagen?

Om alkohollagens regler inte följs brukar det ofta räcka med att kommunen talar om vad som varit fel så att tillståndshavaren kan rätta till det. Vid allvarliga fel kan kommunen ge en påföljd. Samma sak gäller om tillståndshavaren inte rättar till det som varit fel.

Det finns tre påföljder:

  • Erinran (tillrättavisning) är den lindrigaste påföljden. En tillståndshavare får oftast en erinran vid engångshändelser och mindre allvarliga regelbrott.
  • Varning kan meddelas vid allvarliga regelbrott. En varning kan också ges vid upprepade fel eller om tillståndshavaren fått en erinran tidigare utan att bristerna rättats till.
  • Återkallelse av serveringstillstånd kan meddelas vid mycket allvarliga regelbrott. Det kan till exempel vara att tillståndshavaren har begått allvarliga brott eller känt till att det förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället utan att ha rättat till det. En återkallelse kan också meddelas om tillståndshavaren fått en eller flera varningar tidigare utan att bristerna rättats till.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: