Viktigt meddelande1

Bo, bygga och miljö

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfall och slam


Blankett Pdf, 263.6 kB.

Förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank

 

Blankett Pdf, 203.9 kB.

Anmälan om komposthantering av matavfall

 

Blankett Pdf, 212.4 kB.

Gemensamma behållare

 

Blankett Pdf, 377.5 kB.

Dispens för bygg- eller rivningsavfall


Blankett Pdf, 305.8 kB.

Totalbefrielse från hämtning av allt hushållsavfall


Blankett Pdf, 263.6 kB.


E-tjänst

Blankett

Anmäl klagomål på boendemiljön

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Anmälan till tomtkö


Blankett Pdf, 168 kB.


E-tjänst

Blankett

Mina byggärendenE-tjänst Länk till annan webbplats. 
Söka bygglov, strandskyddsdispens och andra åtgärderE-tjänst Länk till annan webbplats. 
Komplettera ditt byggärendeE-tjänst Länk till annan webbplats. 
Anmäl kontrollansvarigE-tjänst Länk till annan webbplats. 
Begäran om startbesked

E-tjänst Länk till annan webbplats.

 
Ansökan om slutbesked

E-tjänst Länk till annan webbplats.

 
Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ta del av beslut som granne (privatperson)

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ta del av beslut som granne (företag)

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Lämna svar vid grannehörande (privatperson)

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Lämna svar vid grannehörande (företag)

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Beställning av utstakning/utsättning och lägeskontroll

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Beställning av kartunderlag till situationsplan


Blankett Pdf, 103.4 kB.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan


Blankett Pdf, 203.8 kB.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall


Blankett Pdf, 62.5 kB.


E-tjänst

Blankett

Anmäl installation av värmepump via vår e-tjänst

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll


Blankett Pdf, 150.8 kB.

Beställning av kartunderlag till situationsplan

 

Blankett Pdf, 103.4 kB.


E-tjänst

Blankett

Anmälan misstänkt matförgiftning

E-tjänst Länk till annan webbplats.E-tjänst

Blankett

Ansökan/anmälan om inrättade av torrtoalett med eller utan efterföljande kompostering


Blankett Pdf, 419.3 kB.

Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

E-tjänst Länk till annan webbplats.


 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: