Viktigt meddelande1

Torghandel

I Båstads kommun finns det ett 30-tal torgplatser på fyra torg med möjlighet till torghandel alla dagar i veckan. Du kan hyra både fasta och tillfälliga platser.

Vi vill gynna den traditionella torghandeln och ser därför gärna handlare som säljer hantverks- och lantbruksprodukter.

Torghandeln ger ett mervärde för både företagare och kunder. Färsk frukt, grönsaker och blommor byter ägare som många gånger har odlats lokalt. På tre av kommunens torg kan även så kallade foodtrucks hyra torgplats.

Torgplats ansöker du om direkt hos kommunen. Du behöver inget polistillstånd.

Olika typer av torgplatser

På torgen finns fasta platser som hyrs årsvis, bokningsbara platser under sommarmånaderna och tillfälliga platser, även kallat dagplatser.

Du kan hyra en fast torgplats under ett år. Du ansöker om platsen via kommunen webb. Blir ansökan godkänd skriver du avtal med kommunen.

Det här gäller för fasta platser

Du får sälja dina varor alla dagar klockan 7-19. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får försäljningen pågå till klockan 21.

Tidigast 30 minuter innan får du börja ställa i ordning din plats. Du måste finnas på plats senast klockan 9 om du vill använda platsen den dagen. Är du inte på plats då har kommunen rätt att hyra ut platsen som en tillfällig plats den dagen.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Du måste använda platsen under minst 40 dagar under året fördelat på minst 20 veckor. Minst tre timmar per dag. Följer du inte dessa regler får du betala ytterligare en årsavgift.

Önskar du en högre storlek på säkringen än 230 v, anmäler du det till Bjärekraft. Mer information finns i avtalet.

Avtalsperioden gäller för ett kalenderår. Oavsett när på året du tecknar ett avtal debiteras du en hel årsavgift. Avtalet upphör den 31 december. Vill du fortsätta din torghandel måste du ansöka på nytt.

Följer du inte villkoren och de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel har kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen avgift återbetalas.

Du kan hyra en fast torgplats under perioden 1 juni till och med 31 augusti.

Torgplatsen kan endast bokas under hela perioden och i mån av plats. Du ansöker om platsen via kommunen webb. Blir ansökan godkänd skriver du avtal med kommunen.

Det här gäller för bokningsbara platser under sommarmånaderna

Under denna period får du sälja dina varor alla dagar klockan 7-21. Tidigast 30 minuter innan får du börja ställa i ordning din plats.

Du måste finnas på plats senast klockan 9 om du vill använda platsen den dagen. Är du inte på plats då har kommunen rätt att hyra ut platsen som en tillfällig plats den dagen.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Önskar du en högre storlek på säkringen än 230 v, anmäler du det till Bjärekraft. Mer information finns i avtalet.

Avtalsperioden är den 1 juni till och med den 31 augusti. Oavsett när under perioden du tecknar ett avtal debiteras du hela avgiften. Avtalet upphör den 31 augusti.

Följer du inte villkoren och de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel har kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen avgift återbetalas.

Det finns också tillfälliga platser eller så kallade dagplatser. Till dessa platser lämnar du in en intresseanmälan. Senast klockan 16 dagen innan får du reda på om platsen är din. Du kan tilldelas max två platser samma dag. Dessa två platser ska då vara bredvid varandra.

Skolklasser och ideella föreningar utan kommersiellt intresse kan använda tillfälliga platser gratis om det finns plats. Du lämnar in en intresseanmälan precis som vanligt.

Så här gör du för att anmäla ditt intresse för en tillfällig plats

Mejla din intresseanmälan till kommunen senast klockan 12 dagen innan. Du får besked innan klockan 16 om du får en plats dagen efter eller inte.

Är du intresserad av en tillfällig plats på en helg eller dag efter helg måste du mejla närmast helgfria vardag. Till exempel måste du skicka din intresseanmälan senast klockan 12 en fredag om du vill ha en torgplats på lördag, söndag eller måndag. Observera andra helgdagar mitt i veckan.

Mejla intresseanmälan eller motsvarande uppgifter till bastads.kommun@bastad.se

Anmälan är bindande. Blir du beviljad en plats kommer du att faktureras för platsen.

Det här gäller för tillfälliga platser

Du får sälja dina varor alla dagar klockan 9-19. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får försäljningen pågå till klockan 21. Du får inte ställa upp fordon eller varor innan du blivit tilldelad en plats.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Faktureringen av torgplatsen sker inom 30 dagar efter att torgplatsen använts.

Får du frågan ska du kunna visa företagets registreringsbevis, F-skattebevis eller F-skattsedel och eventuella tillstånd för livsmedelshantering.

Torgplatser i kommunen

Det finns torgplatser på fyra ställen i kommunen, tre i Båstad och ett i Torekov. Sammanlagt finns det ett 30-tal platser. Här hittar du en lista med information om alla torgplatser.

På torget Lyckan finns det sju försäljningsplatser, sex platser på 6×4 meter och en plats på 4×4 meter.

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgiften skiljer sig åt beroende på om du säljer hantverks-, trädgårds-, lantbruksprodukter eller andra produkter. Behöver du el tillkommer en konstand för elen.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter - årsplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

4 750 kronor

5 860 kronor

Avgiften för el är 5 325 kronor.

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

6 070 kronor

12 250 kronor

Avgiften för el är 1 600 kronor.

Avgifter – tillfällig plats

Period

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

30 september – 31 maj

190 kronor

300 kronor

1 juni –


31 augusti

300 kronor

750 kronor

Avgifter - el tillfällig plats

Torgplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

Plats 1, 2, 3 (25A, 2 uttag)

425 kronor

425 kronor

Plats 4, 5, 6 (16A, 1 uttag)

370 kronor

370 kronor

Plats 7

(230V, 1 uttag)

160 kronor

160 kronor

På Båstad torg finns det åtta försäljningsplatser på 4×4 meter.

Här får du sälja från torgstånd eller bord. Torget ska gynna traditionell torghandel. Ditt fordon får du parkera på annan plats.

Avgiften skiljer sig åt beroende på om du säljer hantverks-, trädgårds-, lantbruksprodukter eller andra produkter. Behöver du el tillkommer en konstand för detta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter - årsplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

2 130 kronor

4 260 kronor

Avgiften för el är 5 325 kronor.

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

6 070 kronor

12 250 kronor

Avgiften för el är 1 600 kronor.

Avgifter – tillfällig plats

Period

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

30 september – 31 maj

190 kronor

300 kronor

1 juni – 31 augusti

300 kronor

750 kronor

Avgiften för el är 160 kronor.

På Malens torg finns det nio försäljningsplatser på 6×4 meter.

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgiften skiljer sig åt beroende på om du säljer hantverks-, trädgårds-, lantbruksprodukter eller andra produkter. Behöver du el tillkommer en konstand för detta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter - årsplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

2 130 kronor

4 260 kronor

Avgiften för el är 5 325 kronor.

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

6 070 kronor

12 250 kronor

Avgiften för el är 1 600 kronor.

Avgifter – tillfällig plats

Period

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

30 september – 31 maj

190 kronor

300 kronor

1 juni – 31 augusti

300 kronor

405 kronor

Avgiften för el är 160 kronor.

På Båtsmanstorget finns det två torgplatser, 3×4 meter.

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgiften skiljer sig åt beroende på om du säljer hantverks-, trädgårds-, lantbruksprodukter eller andra produkter. Behöver du el tillkommer en konstand för detta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter - årsplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

4 750 kronor

5 860 kronor

Avgiften för el är 5 325 kronor.

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

6 070 kronor

12 250 kronor

Avgiften för el är 1 600 kronor.

Avgifter – tillfällig plats

Period

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

30 september – 31 maj

190 kronor

300 kronor

1 juni –


31 augusti

300 kronor

405 kronor

Avgifter - el tillfällig plats

Torgplats

Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter

Övriga produkter

Plats 1 (16A)

370 kronor

370 kronor

Plats 2 (230V)

160 kronor

160 kronor

Julgransförsäljning

Du kan boka plats för julgransförsäljning på alla torg under förutsättning att det finns plats.

Behöver du el tillkommer en konstand för detta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter – plats för julgransförsäljning

Period

Avgift

1 december – 24 december

2 665 kronor

Avgiften för el (230V) är 1 600 kronor.

Regler för torghandeln

Du som torghandlare har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för torghandel och säkerställa att du har de tillstånd du behöver.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: