Viktigt meddelande1

Diarium, arkiv och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunernas verksamhet. För att kunna följa offentlighetsprincipen ordnar kommunen sina handlingar i ett diarium. Diariet innehåller allmänna handlingar som är offentliga men även sekretessbelagda handlingar. I arkiven bevaras handlingar under en längre tid.