Viktigt meddelande1

Stödfamilj

Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att bo i en stödfamilj.

Genom stödfamiljen får barnet möjlighet till miljöombyte och träffa andra människor. Stödet ger även föräldrarna möjlighet till avlastning. Stödfamilj beviljas ett antal dygn varje månad.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

Vill du bli stödfamilj?

Vill du hjälpa någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill bli stödfamilj till barn eller ungdomar med funktionsnedsättning. Som stödfamilj tar du emot barnet eller ungdomen i ditt eget hem och erbjuder en trygg miljö. Barnet får miljöombyte samtidigt som du avlastar närstående i vardagen.

Anmäl intresse

Vill du anmäla intresse till att bli stödfamilj eller har du frågor? Då är du välkommen att kontakta medborgarservice.

För att bli stödfamilj behöver du lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: