Viktigt meddelande1

Kognitiv sjukdom, demens

Om du drabbas av kognitiv sjukdom eller minnessvårigheter, oavsett ålder, kan få stöd av kommunen. Vi kan även stötta dig som anhörig eller närstående på olika sätt. Kognitiv sjukdom kallas också demens eller demenssjukdom.

Vad är kognitiv sjukdom?

Kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Vilket stöd kan du få?

Om du misstänker att du eller någon anhörig har en kognitiv sjukdom ska du i första hand kontakta din läkare på vårdcentralen. Båstads kommun erbjuder också olika former av stöd till dig som har en kognitiv sjukdom och till dina anhöriga.

Kommunens demensteam

I Båstads kommun finns ett demensteam med lång erfarenhet av kognitiv sjukdom och de problem som dessa kan medföra. Teamet ger råd och stöd bland annat genom enskilda samtal och hembesök, utbildning för anhöriga samt handledning åt personal.

Demensteamet har ett nära samarbete med biståndshandläggare, dagverksamhet, hemsjukvård, rehab och hemvård och kan hjälpa till att vägleda dig till rätt hjälp i kommunen.

I första hand riktar sig demensteamet till personer med kognitiv sjukdom som bor i ordinärt boende. Du når demensteamet via medborgarservice.

Insatser vid kognitiv sjukdom

Du kan ansöka om olika insatser om du drabbats av kognitiv sjukdom. Till exempel trygghetslarm, avlösning i hemmet, dagverksamhet, hemvård, matdistribution, växelvård och särskilt boende.

Du ansöker genom att fylla i blanketten eller kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via medborgarservice.

Så går ansökan till

En handläggare utreder och fattar beslut om din rätt till insatsen. Vid behov gör handläggaren hembesök eller ber om kompletteringar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du överklagar skickas med beslutet.

Avgifter

Du betalar en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Dagverksamhet vid kognitiv sjukdom

Dagverksamheten vänder sig till dig som har fått diagnos på kognitiv sjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på kognitiv sjukdom. Du ska också bo kvar i det egna hemmet eller vistas på korttidsplats.

Målet med dagverksamheten är att

  • hjälpa dig med kognitiv sjukdom och minnesproblematik att bibehålla minnesfunktioner genom stimulans och aktivitet
  • tillsammans skapa en meningsfull vardag i hemlik miljö
  • stärka självkänsla och skapa möjlighet att knyta nya vänskapsband
  • underlätta situationen för anhöriga
  • förlänga möjligheten för dig att bo kvar hemma.

I Båstads kommun finns dagverksamheten i nära anslutning till det särskilda boendet Almgården.

Lyans dagverksamhet

Grimmesväg 46, Grevie

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: